פרשת מקץ, חנוכה

הרב אשר דרוק
פרשת מקץ, חנוכה | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this