פרשת מקץ, 'ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה ויתן להם צידה לדרך'

הרב נחום דיאמנט
פרשת מקץ, 'ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה ויתן להם צידה לדרך' | תש"פ
Share this