פרשת מצורע, חומר איסור לשון הרע והחשיבות של שמירת מצוות דרבנן

הרב פנחס שלום פרידמן
פרשת מצורע, חומר איסור לשון הרע והחשיבות של שמירת מצוות דרבנן | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this