פרשת מסעי, פרק ל"ד פסוק י'

הרב נחום דיאמנט
פרשת מסעי, פרק ל"ד פסוק י' | תשס"ח
Share this