פרשת מסעי, מעשה רע משפי גם הקרקע דוממת-אידיש

הרב אברהם צבי קירשנבוים
פרשת מסעי, מעשה רע משפי גם הקרקע דוממת-אידיש | תשע"ט
Share this