פרשת מסעי, מעשה רע משפי גם הקרקע דוממת

הרב אברהם צבי קירשנבוים
פרשת מסעי, מעשה רע משפי גם הקרקע דוממת | תשע"ט
Share this