פרשת מסעי, חרבן בית המקדש פגע בכבוד השכינה

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת מסעי, חרבן בית המקדש פגע בכבוד השכינה | תשע"ט
Share this