פרשת מטות, צבא קטן, שבו רק צדיקים - ינצח תמיד

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת מטות, צבא קטן, שבו רק צדיקים - ינצח תמיד | תשע"ז
Share this