פרשת מטות, עוון חומרת נדרים ונקיות הדעת של משה רבינו

הרב יוסף פרץ
פרשת מטות, עוון חומרת נדרים ונקיות הדעת של משה רבינו | תשע"ו
Share this