פרשת מטות, נקמת ה' במדיין

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת מטות, נקמת ה' במדיין | תשע"ט
Share this