פרשת מטות מסעי, רודפי הכבוד ובורחים מהאמת מול חכמי ישראל הבורחים מהכבוד ורודפים אחרי האמת

הרב אייל אונגר
פרשת מטות מסעי, רודפי הכבוד ובורחים מהאמת מול חכמי ישראל הבורחים מהכבוד ורודפים אחרי האמת | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this