פרשת מטות מסעי, מלחמת מדין

הרב ברוך רוזנבלום
פרשת מטות מסעי, מלחמת מדין | תשע"ז
Share this