פרשת מטות מסעי, למען תלמוד ליראה (ב), מהו חורבן, ומהו שכינתא בגלותא? איך לומדים יראת שמיים?

הרב משה קפלן
פרשת מטות מסעי, למען תלמוד ליראה (ב), מהו חורבן, ומהו שכינתא בגלותא? איך לומדים יראת שמיים? | תש"ע

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this