פרשת מטות, כח הדיבור יכול לברוא או להחריב

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת מטות, כח הדיבור יכול לברוא או להחריב | תשע"ח
Share this