פרשת מטות, כח הדיבור הוא צלם אלוקים

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת מטות, כח הדיבור הוא צלם אלוקים | תשע"ח
Share this