פרשת מטות, אבות פרק ב' משנה א', בענין מי שלא מחלל דיבורו בקשותיו מתקיימות

הרב אברהם צבי קירשנבוים
פרשת מטות, אבות פרק ב' משנה א', בענין מי שלא מחלל דיבורו בקשותיו מתקיימות | תשע"ט
Share this