פרשת לך לך, שלוש אפשרויות ללמוד את מעשה אבות ונכללים כולם בשלישית

הרב נתן רוטמן
פרשת לך לך, שלוש אפשרויות ללמוד את מעשה אבות ונכללים כולם בשלישית | תש"פ
Share this