פרשת לך לך, מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי

הרב ראובן אליצור קרלנשטיין זצ"ל
פרשת לך לך, מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי | תשס"ט
Share this