פרשת לך לך, כל יהודי צריך להרגיש כמה שהקרבת אלוקים זהו הטוב וכל המצוות הם לטובתך ולהנאתך ובעניין כל הגדול מחבירו יצרו מתגדל עימו

הרב משה יעקב קליין
פרשת לך לך, כל יהודי צריך להרגיש כמה שהקרבת אלוקים זהו הטוב וכל המצוות הם לטובתך ולהנאתך ובעניין כל הגדול מחבירו יצרו מתגדל עימו | תש"פ
Share this