פרשת לך לך, האם גזלנו מהפלסטינים את ארץ ישראל

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת לך לך, האם גזלנו מהפלסטינים את ארץ ישראל | תשע"ח
Share this