פרשת כי תשא, מינוי פרנס על הציבור

הרב אשר וייס
פרשת כי תשא, מינוי פרנס על הציבור | תשע"א
Share this