פרשת כי תשא, מדוע לא יתכן שהאדם יראה את הקב''ה וישאר בחיים ונידונים מעניינים לגבי חטא העגל

הרב משה יעקב קליין
פרשת כי תשא, מדוע לא יתכן שהאדם יראה את הקב''ה וישאר בחיים ונידונים מעניינים לגבי חטא העגל | תש"פ
Share this