פרשת כי תצא

הרב ראובן אליצור קרלנשטיין זצ"ל
פרשת כי תצא | תשע"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this