פרשת כי תצא, שבועה במשיב אבידה

הרב אשר שטרסברג
פרשת כי תצא, שבועה במשיב אבידה | תשע"ב
Share this