פרשת כי תצא, מסירות נפש במוות על קידוש ה' ובחיים שיש בהם קידוש השם

הרב שלמה ברוורמן
פרשת כי תצא, מסירות נפש במוות על קידוש ה' ובחיים שיש בהם קידוש השם | תש"פ
Share this