פרשת כי תצא, חשיבות גמילות החסדים ביהדות

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת כי תצא, חשיבות גמילות החסדים ביהדות | תשע"ח
Share this