פרשת כי תצא, "וראית בשביה אשת יפת תואר"

הרב שמואל הוברמן
פרשת כי תצא, "וראית בשביה אשת יפת תואר" | תשע"ח
Share this