פרשת כי תצא, המלחמה הגדולה ביותר ועמלה של תורה

הרב פנחס שלום פרידמן
פרשת כי תצא, המלחמה הגדולה ביותר ועמלה של תורה | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this