פרשת כי תצא, החומרה והעונש של בן סורר ומורה וזהירות בימי ראש השנה שבו נקבע הכל

הרב משה יעקב קליין
פרשת כי תצא, החומרה והעונש של בן סורר ומורה וזהירות בימי ראש השנה שבו נקבע הכל | תשפ"א
Share this