פרשת כי תצא, דאגה ליתום ואלמנה

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת כי תצא, דאגה ליתום ואלמנה | תש"פ
Share this