פרשת כי תצא, בן סורר ומורה, - אידיש

הרב ראובן אליצור קרלנשטיין זצ"ל
פרשת כי תצא, בן סורר ומורה, - אידיש | תשע"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this