פרשת כי תצא, אלול

הרב אייל וקסלר
פרשת כי תצא, אלול | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

Share this