פרשת כי תבוא, פרקי אבות פרק ג' משנה ז' - בעניין הכרת הטוב, אידיש

הרב אברהם צבי קירשנבוים
פרשת כי תבוא, פרקי אבות פרק ג' משנה ז' - בעניין הכרת הטוב, אידיש | תש"פ
Share this