פרשת כי תבוא, מצות ביכורים, אלול-תשובה

הרב יצחק קולדצקי
פרשת כי תבוא, מצות ביכורים, אלול-תשובה | תשע"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this