פרשת כי תבוא, מצות ביעור מעשרות וביעור פירות שביעית

הרב אשר וייס
פרשת כי תבוא, מצות ביעור מעשרות וביעור פירות שביעית | תשס"ז
Share this