פרשת יתרו

הרב אריה לייב שפירא זצ"ל
פרשת יתרו | תשע"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this