פרשת יתרו, המעמד הגדול בהר סיני

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת יתרו, המעמד הגדול בהר סיני | תשפ"ב
Share this