פרשת יתרו, הלבנת פני חבירו ברבים חמורה מרציחה

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת יתרו, הלבנת פני חבירו ברבים חמורה מרציחה | תשע"ח
Share this