פרשת חיי שרה, יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים

הרב מנחם ליבי
פרשת חיי שרה, יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים | תשע"ח

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this