פרשת חיי שרה, הנגיעה מעוותת את החשיבה

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת חיי שרה, הנגיעה מעוותת את החשיבה | תש"פ
Share this