פרשת חוקת

הרב אריה לייב שפירא זצ"ל
פרשת חוקת | תשע"ז

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this