פרשת חוקת, פרה אדומה - מטהרת את הטמאים ומטמאה את הטהורים

הרב יעקב אדלשטיין זצ"ל
פרשת חוקת, פרה אדומה - מטהרת את הטמאים ומטמאה את הטהורים | תשע"ד

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this