פרשת חוקת, העונש - כיצד מגיע לאדם וממה הוא נוצר

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת חוקת, העונש - כיצד מגיע לאדם וממה הוא נוצר | תשע"ח
Share this