פרשת חוקת, ההבדל בין חוק למשפט

הרב יוסף פרץ
פרשת חוקת, ההבדל בין חוק למשפט | תשע"ו
Share this