פרשת חוקת, דבר שנברא בדרך נס האם דינו כדבר טבעי

הרב יהודה כהן
פרשת חוקת, דבר שנברא בדרך נס האם דינו כדבר טבעי | תשע"ז
Share this