פרשת חוקת, "אדם כי ימות באוהל"- אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה

הרב יונתן שרגא דומב
פרשת חוקת, "אדם כי ימות באוהל"- אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה | תשע"ד
Share this