פרשת זכור

הרב יוסף רפפורט
פרשת זכור | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this