פרשת זכור-מחיית עמלק, מחצית השקל

הרב יוסף רפפורט
פרשת זכור-מחיית עמלק, מחצית השקל | תשע"ה
Share this