פרשת זכור, הכנה לפורים

הרב אשר דרוק
פרשת זכור, הכנה לפורים | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this