פרשת וישלח, שמעון ולוי במעשה בשכם

הרב אשר וייס
פרשת וישלח, שמעון ולוי במעשה בשכם | תשע"ד
Share this